Celem rozwiązania Xpertis Gospodarka remontowa jest ułatwienie Państwu utrzymania maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności w ogromnym stopniu wpływa na pozycję firmy na rynku. Jakość działania sprzętu to nie tylko nieprzerwana produkcja ale także niski poziom braków. Brak opóźnień w dostawach to rosnąca baza odbiorców i brak kosztów spowodowanych opóźnieniami dostaw.
Sprawne maszyny i urzędzenia to także bezpieczeństwo pracy.

Xpertis Gospodarka remontowa jest rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwa w :

 • Planowaniu remontów, przeglądów i prac konserwatorskich
 • Kontroli terminów serwisu gwarancyjnego oraz ważności ubezpieczeń
 • Obsłudze zgłoszeń napraw Ewidencji zdarzeń związanych z zasobem sprzętowym
 • Ewidencji kosztów remontów
 • Obsłudze kart drogowych dla taboru samochodowego.

Dyrektorzy Techniczni mają możliwość kontroli i weryfikacji wszystkich zgłoszeń awarii i wniosków o modernizację. Mogą oni przyjąć lub odrzucić zgłoszenie po przeanalizowaniu kosztów napraw.

 • Plany remontów uwzględniają wszystkie zgłoszenia, przeglądy cykliczne oraz prace konserwatorskie. Przygotowany na tej podstawie budżet zabezpiecza przedsiębiorstwo przed nieprzewidywanymi wydatkami.
 • Osoba pełniąca rolę koordynatora ds. zasobów monitoruje zdarzenia, zgłoszenia, stan prac, plany związane z remontami.
  Jego praca wspierana narzędziami informatycznymi pozwala zapewnić firmie niezawodność sprzętu.
 • Jakość produkowanych wyrobów jest silnie skorelowana z parametrami wykorzystywanego sprzętu. Poprawność jego działania, poprzez systematyczne przeglądy, zapewni firmie wysoką jakość dostarczanych na rynek produktów.
 • Poprawnie działające maszyny i urządzenia, a także środki transportu wpływają na bezpieczeństwo pracy oraz działanie zgodne z normami ochrony środowiska.
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji środków transportu możliwe jest dzięki stałemu monitoringowi celów wyjazdów, kosztów paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz czasów pracy kierowców i pojazdów.

Xpertis Gospodarka remontowa został przygotowany na podstawie zebranych doświadczeń podczas prowadzonych projektów wśród dotychczasowych klientów. Rozwiązanie należy do klasy CMMS (Computerised Maintenance Managemet System) czyli systemów przeznaczonych do wsparcia utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych. Jest częścią rozwiązania Xpertis dzięki czemu zarządzanie majątkiem trwałym możliwe jest od planowania ich zakupów w procesie budżetowania poprzez jego amortyzację, harmonogramowanie produkcji, aż do opisanych powyżej remontów.