Czy moje przedsiębiorstwo może konkurować na obecnym rynku?

Jak zminimalizować koszty z zachowaniem jakości produktów?

Jak poprawić rentowność realizowanych projektów?

Gdzie szukać oszczędności, aby działać efektywniej?

Rozwiązanie firmy Macrologic pomaga Dyrektorom Finansowym i Kontrolerom zarządzać kosztami. Pozwala na uzyskanie informacji do podejmowania decyzji wpływających na rentowność działalności, umożliwia budżetowanie i analizę odchyleń od planowanych wartości. Dzięki temu, zarządzający mogą – między innymi – obserwować, które towary są dla przedsiębiorstwa obciążeniem i czy należy z nich rezygnować, a które stanowią produkty dochodowe.

Zarządzanie poprzez kontroling wspieramy odpowiednim systemem informatycznym, który dostarcza istotnych, z punktu widzenia zarządzających, informacji o działalności przedsiębiorstwa. Ewidencja zdarzeń gospodarczych powinna pozwalać na uzyskanie danych do wielowymiarowego planowania i analizowania kosztów i przychodów. System kontrolingowy – charakteryzując się cechami Business Intelligence – tworzy w powiązaniu z pozostałymi rozwiązaniami firmy Macrologic pełny obraz kondycji finansowej firmy.