Dyrektorzy Personalni uczestniczą w realizacji strategii firmy. Stawiane przed nimi cele to zatrudnianie najlepszych kandydatów do pracy, zwiększanie wydajności pracowników poprzez motywowanie i szkolenie, efektywne zarządzanie czasem pracy i zmniejszanie kosztów zatrudnienia. Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji tych celów. Dzielimy się wiedzą z zakresu HR i doświadczeniem nabytym we  współpracy z firmami z różnych branż i specyficznej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Doradzamy w zakresie zmian organizacyjnych oraz wskazujemy taki sposób wykorzystania zaawansowanych technologii w organizacji, aby wspierać działania prowadzące do osiągnięcia założonych celów. Rozwiązania HR tworzymy z myślą o przedsiębiorstwach i instytucjach poszukujących narzędzi wspomagających nowoczesną politykę personalną oraz  usprawniających działania kadrowe i płacowe.

Z wykorzystaniem takich rozwiązań nasi klienci realizują między innymi:

* Rozwój kadr spójny ze strategią firmy

* Budťetowanie i monitoring kosztów płacowych

* Wydajne zarządzanie czasem pracy przy monitorowaniu stanu rzeczywistego

* Opracowanie działań firmy z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej pracowników

* Zorganizowana procedura obsługi delegacji i zaliczek służbowych.

* Analiza skuteczności szkoleń i kontrol ich kosztów

* Prognozowanie rezultatów przewidywanych zmian organizacyjnych

* Realizowanie obsługi kadr i płac z przekazaniem  dostępu do danych pracownikom i ich przełożonym.

* Wewnętrzne usprawnienia zarządzania personelem (rekrutacja, ocena pracownicza, szkolenia).

* Administrowanie kompetencji pracowników – wyszukiwanie talentów i planowanie sukcesji.

* Planowanie i kontrolowanie stanu realizacji planów urlopowych i wielkości rezerwy urlopowej.

Rozwiązanie poświęcone zarządzaniu personelem jest jednym z najpopularniejszych spośród oferowanych przez firmę Macrologic. Wygrana w konkursie Złoty Bit  2005 potwierdza zalety rozwiązania. Według badania przeprowadzonego przez IDC – rozwiązania firmy Macrologic znajdują się w pierwszej piątce wśród najpopularniejszych rozwiązań dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Oferowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a aktualizacje wersji są oferowane tuż po zmianie przepisów.