W zależności od branży i specyfiki działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się miedzy sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. Jednak w przypadku każdej z tych działalności podstawowym celem jest posiadanie oferty konkurencyjnej na rynku. Menadżerom odpowiedzialnym za procesy produkcyjne pomagamy osiągnąć ten cel poprzez ograniczenie kosztów wynikających z zakupu i magazynowania surowców i towarów oraz kosztów pośrednich związanych z produkcją. Z drugiej strony wiemy jak ważne jest by produkowane towary charakteryzowały się jakością, a współpraca z odbiorcami terminowością i wysokim poziomem obsługi.

Przedsiębiorstwa produkcyjne i produkcyjno-usługowe, każdej branży mogą wspierać swoją działalność poprzez:

* Określanie potrzeb materiałowych i zasobów do realizowania zleceń produkcyjnych

* Planowanie terminów realizacji zleceń w zależności od charakteru produkcji i wykorzystania mocy przerobowych

* Kalkulowanie cen na podstawie szacowania kosztów wytworzenia produktu

* Kontrolowanie rentowności poszczególnych zleceń

* Rozliczanie produkcji w toku

* Zarządzanie jakością partii towarów oraz ocena współpracy z dostawcami i podwykonawcami

* Planowanie dystrybucji towarów.

Dzięki temu przedsiębiorstwa obniżają koszty zakupów i składowania surowców, redukują czas dostępności materiałów i realizacji zleceń oraz dokładniej planują wykorzystanie zasobów. Rentowność działalności produkcyjnej zarówno wykonywanej na zlecenie jak i ciągłej wzrasta, a z drugiej strony oferta przedsiębiorstwa może być bardziej konkurencyjna pod względem ceny i jakości.