Harmonogramy i budżety, rezerwacje zasobów, wybór podwykonawców, odbiory prac i rozliczenia oraz szeroko pojęta analiza przeprowadzonych projektów to wiele zadań które należy wykonać aby skutecznie zakończyć projekt. Zadaniem Szefa Projektu jest dopilnowanie wszystkich tych aspektów tak aby w końcowej fazie zrealizowane przedsięwzięcie było sukcesem finansowym i operacyjnym. Z wykorzystaniem Xpertisa, a więc oprogramowania oraz usług doradczych, pomagamy kontrolować wszystkie elementy projektów. Pomagamy w zwiększaniu ich rentownoćci.

Xpertis Projekty jest rozwiązaniem wspierającym przedsiębiorstwa w :

 • planowaniu i tworzeniu harmonogramów prac projektu
 • zarządzaniu i rezerwacji zasobów do wykonania projektów
 • budżetowaniu kosztów projektu
 • ewidencji zużywanych zasobów w projekcie
 • bieżącej kontroli efektów projektu: zaawansowania prac, wykorzystania zasobów, terminowego wykonania zadań
 • analizowaniu rentowności projektu: kosztów (zużytych zasobów, kosztów podwykonawców, kosztów dodatkowych np. opóźnień) i uzyskanych przychodów
 • usprawnienia przepływu informacji z klientami i wewnątrz organizacji.

Z wykorzystaniem Xpertis możliwe jest właściwe zaplanowanie terminów zadań i uzyskanie harmonogramu, który ma większą szansę na realizację bez opóźnień.

 • W rozwiązaniu Xpertis Projekty – na postawie informacji o terminie i planowanych potrzebach zadania, podpowiadane są wolne zasoby do jego realizacji. Właściwe zaplanowanie zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych na początku projektu, pozwala na ich efektywne wykorzystanie.
 • Xpertis Projekty wspomaga wspólną obsługę żądań dostaw materiałów dla wielu projektów. W efekcie optymalizują Państwo koszty materiałów poprzez niższe ceny przy większych dostawach oraz mniejsze koszty transportu.
 • W rozwiązaniu Xpertis gromadzone są informacje o kategoriach podwykonawców wraz z ocenami i opiniami o współpracy. Dzięki temu Szefowie Projektu dokonują właściwego wyboru firm współpracujących i ustalają dogodne warunki umowy. Wybór terminowych, sprawdzonych dostawców to minimalizacja ryzyka kosztów opóźnień.
 • W procesie realizacji projektu rejestrowane są wszystkie prace, zużyte materiały, poniesione koszty pracy itp. Szefowie projektów znają zaawansowanie, koordynują i kontrolują realizację poszczególnych etapów.
 • Zestawienie wykorzystania zasobów z planowanymi ilościami pozwoli ocenić gospodarność zarządzania zasobami oraz poprawić wskaźniki planowania dla następnych projektów.
 • Dostępna jest bieżąca analiza projektu. Szef projektu reaguje wcześniej na przekroczenia budżetu i może poprawiać rentowność przedsięwzięcia. Dyrektor Finansowy uzyskuje informacje o szacowanym wyniku i planowanych wydatkach.

Rozwiązanie Xpertis wspomoże działalność Państwa przedsiębiorstwa na każdym etapie realizacji projektu. Ważna jest także pełna współpraca z pozostałymi obszarami działalności przedsiębiorstwa tj. zarządzanie finansami, kontrolingiem, personelem czy logistyką i sprzedażą. Xpertis wspomaga firmy w każdym z tych dziedzin.