Efektywna strategia obsługi klientów powinna uwzględniać tworzenie ofert w zależności od potrzeb i wymagań klientów, a także przygotowywanie atrakcyjnych działań promocyjnych i programów lojalnościowych zwiększających wartość sprzedaży.

Takie zadania stawiane są Dyrektorom Sprzedaży i Marketingu. Z drugiej strony wspomagamy dążenia do obniżenia kosztów i poprawy rentowności sprzedaży poprzez sprawne zarządzanie procesami handlowymi, skrócenie cyklów sprzedaży, zwiększenie dokladności prognoz rynkowych, analizy koszyka zakupów i analizy rentowności.
Rozwiązania firmy Macrologic wspierające zarządzanie procesami sprzedaży i działaniami marketingowymi ułatwiają realizacje następujących zadań firm handlowych:

* Segmentacja klientów i dostosowywanie ofert zgodnie z podziałem

* Planowanie działań promocyjnych

* Wielowymiarowe analizy sprzedaży

* Zarządzanie Działem Sprzedaży

* Prowadzenie polityki cenowej i rabatowej

* Prognozowanie przychodów

* Określanie rentowności sprzedaży produktów

* Prowadzenie historii kontaktów z klientem

* Monitorowania terminowości regulowania należności

* Organizacja sprzedaży internetowej

* Ewidencja dokumentów sprzedaży i zarządzanie wymianą
informacji handlowej.

Wszystkie te działania prowadzą do osiągnięcia podstawowego celu przedsiębiorstw – zwiększenia przychodów. Składają się na to działania pozwalające na budowanie rentownych kanałów dystrybucji, tworzenia adekwatnych do potrzeb ofert, zwiększenie skuteczności działań handlowych, zdobywania nowych klientów i partnerów handlowych, wprowadzenie sprzedaży wiązanej, zwiększenia zadowolenia i lojalności klientów.
Za pomocą rozwiązań firmy Macrologic mogą Państwo zbudować trwałe, rentowne relacje z klientami i uzyskać szybki zwrot z inwestycji. Wykorzystanie technologii klasy CRM (Customer Relationship Management) przez przedsiębiorstwa handlowe na całym świecie, sprawdziły się już na rynku i potwierdzone zostały ich zalety.