System informatyczny powinien być zintegrowany ze strategią przedsiębiorstwa i dopasowany do specyfiki jego działania.

Produkty IBM Lotus Software oraz oparte o ich technologię rozwiązania firmy Macrologic dostarczają dziś możliwości, dla których najistotniejszymi ograniczeniami pozostaje obecnie wyobraźnia w kreowaniu ich zastosowań oraz założenia realizowanych przez firmy strategii informatycznych.

Technologia Lotus została wybrana przez firmę Macrologic jako zdecydowanie najlepsza platforma do budowy skutecznych rozwiązań informatycznych, których celem jest poprawienie efektywności i bezpieczeństwa wymiany informacji i komunikacji w firmie.

Nadrzędną ideę, którą kierujemy się przy opracowywaniu rozwiązań informatycznych dla naszych klientów, jest maksymalne wykorzystanie cech i zalet dostarczanych przez technologie. Dlatego nasze aplikacje tworzymy tak, aby zapewniały naturalny wzrost wraz ze skalą działania klientów oraz łatwo wkomponowywały się w większe rozwiązania zintegrowane.

Technologia Lotus tworzy zintegrowane i bezpieczne środowisko wymiany wiadomości, optymalizacji procesów i współpracy, wyposażając użytkowników w szybszy dostęp do danych oraz zarządzanie informacją pochodzącą z wielu źródeł. Lotus Notes ułatwia inteligentne grupowanie danych, ich katalogowanie, wyszukiwanie i analizowanie. Te właśnie cechy nasze aplikacje “dziedziczą” z technologii w której są wykonane.

Rozwiązania budowane są w oparciu o analizę infrastruktury przedsiębiorstwa i analizę potrzeb organizacji. Na takiej podstawie dobieramy komponenty programowe i sprzętowe, a następnie projektujemy, dostarczamy i wdrażamy systemy zintegrowane z już istniejącymi aplikacjami oraz z infrastrukturą sieciową i urządzeniami pomocniczymi (serwery faksów, urządzenia skanujące).

Powstają w ten sposób rozwiązania, których funkcjonalność w indywidualnie określonym zakresie może obejmować obszary zarządzania:

* informacją, dokumentami i ich archiwizacją,

* kontaktami i relacjami z klientami (CRM),

* obiegami dokumentów i przepływami pracy (workflow),

* przedsięwzięciami i projektami,

* jakością w rozumieniu normy ISO 9000 i innych norm (QM),

* wiedzą (KM),

i integracji:

* z modelerami procesów biznesowych (zintegrowane modelowanie
i wykonywanie procesów biznesowych),

* z systemami ERP, SCM, MRP II,

* z hurtowniami danych i systemami BI,

* z serwerami faksów, urządzeniami skanującymi i innego rodzaju osprzętem,

* z warstwą publikacji i kooperacji przez Internet (portale i serwisy WWW),

* z urządzeniami mobilnymi.